Chwazi Plan Ou

Nou La Pou Ede

Kèk moun chwazi yon plan pou yon doktè oswa klinik yo vle ale oswa yon ajans swen lakay yo vle rete ak li. New York Medicaid choice ka ede! Konseye nou yo ka chèche plan ki travay ak doktè oswa ajans swen alontèm ou yo. Rele nou kounye a!

Si w pa gen yon doktè oswa ajans pou swen lakay ou, klike sou konsèy pou chwazi yon plan sou bò goch paj sa a pou lòt fason ou ka chwazi yon plan. Answit nou gen tablo ki ka ede w konpare plan yo.

Èske w vle konnen ki plan ki ofri sèvis nan konte w la? Ale nan seksyon ki rele chèche yon plan ki tou pre w la. 

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.