Avètisman

Lis ak enfòmasyon pou kontakte

Nou ka chanje ak mete ajou lis plan sante sa yo lè li nesesè..

Si w gen kesyon sou plan sante nan konte w la, tanpri rele New York Medicaid Choice nan. 1-800-505-5678.

 

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.