Dokiman Sou Pwogram yo

Ou ka telechaje ak enprime feyè, lis plan ak prezantasyon sa yo. W ap bezwen Adobe Reader pou telechaje yo.

Feyè

Swen Alontèm Kowòdone Medicaid

Swen Kowòdone Medicaid

FIDA-IDD Brochure - Haitian Creole

HARP Brochure

Plan endividyèl ak plan familyal

Plan Sante – New York Santral

Plan Sante – Hudson Valley

Plan Sante – Long Island

Plan Sante – Vil New York

Plan Sante – New York Nòdès

Plan Sante – New York Lwès

Health and Recovery Plans (HARPs)

Plan HARP - New York Santral

Plan HARP – Hudson Valley

Plan HARP - Long Island

Plan HARP – Vil New York

Plan HARP - New York Nòdès

Plan HARP - New York Lwès

Plan Swen Alontèm Vil New York

(Medicaid Advantage Plus; Pwogram Swen Konplè Pou Moun Aje (PACE); Plan Medicaid Swen Alontèm Kowòdone)

Vil New York - Tout plan swen alontèm

Plan Swen Alontèm nan NY Santral

(Medicaid Advantage Plus; Pwogram Swen Konplè Pou Moun Aje (PACE); Plan Medicaid Swen Alontèm Kowòdone)

NY Santral - Tout plan swen alontèm

Plan Swen Alontèm nan Long Island

(Medicaid Advantage Plus; Pwogram Swen Konplè Pou Moun Aje (PACE); Plan Medicaid Swen Alontèm Kowòdone)

Long Island - Tout plan swen alontèm

Plan Swen Alontèm nan Hudson Valley

(Medicaid Advantage Plus; Pwogram Swen Konplè Pou Moun Aje (PACE); Plan Medicaid Swen Alontèm Kowòdone)

Hudson Valley - Tout plan swen alontèm

Plan Swen Alontèm nan New York Nòdès

(Medicaid Advantage Plus; Pwogram Swen Konplè Pou Moun Aje (PACE); Plan Medicaid Swen Alontèm Kowòdone)

NY Nòdès - Tout plan swen alontèm

Plan Swen Alontèm nan NY Lwès

(Medicaid Advantage Plus; Pwogram Swen Konplè Pou Moun Aje (PACE); Plan Medicaid Swen Alontèm Kowòdone)

NY Lwès - Tout plan swen alontèm

 

 

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.